Unieke KWS-afscheider op maat voor rioolsanering
Mechelen

Begin 2020 voerde Mihali Wegenbouw in opdracht van Fluvius een rioolsaneringsproject uit aan de ring rond Mechelen, ter hoogte van Mechelen-Noord. Opmerkelijk aan het project is een 13 m lange koolwaterstofafscheider (KWS-afscheider) uit glasvezelversterkt kunststof. Voor de productie en levering van die unieke KWS-afscheider werd een beroep gedaan op onze expertise. “Een heel mooi voorbeeld van precies maatwerk”, vertelt ing. Rony Verbuyst, projectmanager bij ACO..

De plaatsing van de KWS-afscheider kaderde in de sanering van de site, waar het regen- en afvalwater gescheiden moesten worden. Enkel noodzakelijke werken voor het saneren van de riolering waren van toepassing. “Er moest geen buffer of infiltratiecapaciteit voorzien worden in het regenwaterafvoerstelsel”, aldus Ine Schockaert, projectingenieur bij het betrokken studiebureau Evolta. “De enige voorwaarde waar de KWS-afscheider moest aan voldoen was het te behandelen debiet dat moest kunnen verwerkt worden, gebaseerd op de maximale pompcapaciteit van de pompput die er naast ligt. De moeilijkheid was in deze situatie wel dat de aan te sluiten regenwaterbuizen (diameter 1.200 mm) vrij diep lagen en de KWS-afscheider dus ook vrij diep moest worden ingebouwd. Er waren dus extra aanpassingen noodzakelijk om dit te kunnen realiseren.”

Oleopator G NS200

Initieel kreeg ACO de vraag om een KWS-afscheider te voorzien met een capaciteit van 125l/s. “We dienden een voorstel in van een constructie in beton, maar dan veranderde de vraag naar een afscheider met een capaciteit van 165l/s”, verduidelijkt Rony Verbuyst. “Indien we zo’n groot type afscheider uit beton maken, zouden we met een heel grote bouwput te maken krijgen en met een viertal onafhankelijke putten die aan elkaar geschakeld moesten worden. Dat was in dit project, gezien de beperkte werkruimte, geen optie.”


De 13 m lange afscheider werd geplaatst op een diepte van 6 m.


Daarom besloten we te gaan voor een afscheider uit glasvezelversterkt kunststof (GVK), de Oleopator G NS200. Rony Verbuyst: “Met slechts één put op een kleine oppervlakte levert deze uitvoering een groot voordeel op. Bovendien vinden de in- en uitlaat zich op een diepte van ongeveer 3 m en dat kan je met gewone kunststof niet uitvoeren. Een bijkomend voordeel bij dit type afscheider is de uitneembare filter. Die kan op ieder moment gereinigd worden terwijl de afscheider gewoon in bedrijf blijft. Net als onze andere afscheiders werd ook dit uniek exemplaar geleverd met een passend deksel in de klasse D 400. Dergelijke deksels kunnen we voorzien voor alle soorten belastingen.”